dich thuat tieng duc


07/03/2018
Ngôn ngữ dịch thuật Không có phản hồi

Dịch thuật tiếng Đức

Robert Bosch, Siemens, Schaeffler, Bayer… của Đức đã khẳng định thương hiệu của mình ở thị trường nước ta và còn rất rất nhiều doanh nghiệp muốn sang Việt Nam tìm hướng hợp tác. Do đó, yêu cầu dịch thuật tiếng Đức tại Việt Nam ngày càng cao. Rào cản về ngôn ngữ là một […]

Xem chi tiết