Danh sách hồ sơ hiện có

-
Xóa làm lại

Hiện có 3 hồ sơ người dịch sẵn sàng Hiện có 3 hồ sơ người dịch sẵn sàng

 • Lưu Huyền

  Tiếng Đức

  1 năm kinh nghiệm 0 dự án đã làm 0VND Đã kiếm được

  – Có thời gian du học và làm việc tại Đức

  – Có kinh nghiệm làm dịch vụ du học – làm việc tại đức 

  – Có kinh nghiệm xử lý hồ sơ vi sa Đức nhiều năm

 • Ngan Tieu

  Giáo viên

  15 năm kinh nghiệm 0 dự án đã làm 0VND Đã kiếm được

  Chuyên nhận dịch thuật từ Việt sang Anh và từ Anh sang Việt.

 • Nguyễn Đình Phúc

  Biên dịch viên

  15 năm kinh nghiệm 1 dự án đã làm 50.000VND/trang 10k+VND Đã kiếm được

  Tôi đã có hơn 15 năm trong ngành dịch thuật.

  Hiện tại, tôi là founder và chuyên viên dịch thuật của 1 công ty dịch thuật với 3 văn phòng tại 3 tỉnh thành phố lớn

  Điểm mạnh của tôi:

  – Dịch thuật tài liệu hợp đồng, marketing, CNTT

  – Dịch thuật tài liệu kỹ thuật, xây dựng

  Và nhiều loại tài liệu khác