Ngôn ngữ dịch thuật


10/03/2018
Ngôn ngữ dịch thuật Không có phản hồi

Dịch thuật tiếng Pháp

Cung cấp dịch vụ dịch thuật Tiếng Pháp các chuyên ngành hồ sơ xuất visa, hồ sơ thầu, tài liệu pháp lý, tài liệu tai chính nhanh chóng, chuyên nghiệp trên toàn quốc, liên hệ: 0936693125 Tiếng Pháp là một ngôn ngữ toàn cầu được 80 triệu người sử dụng làm ngôn ngữ thứ, 190 […]

Xem chi tiết

07/03/2018
Ngôn ngữ dịch thuật Không có phản hồi

Dịch thuật tiếng Đức

Robert Bosch, Siemens, Schaeffler, Bayer… của Đức đã khẳng định thương hiệu của mình ở thị trường nước ta và còn rất rất nhiều doanh nghiệp muốn sang Việt Nam tìm hướng hợp tác. Do đó, yêu cầu dịch thuật tiếng Đức tại Việt Nam ngày càng cao. Rào cản về ngôn ngữ là một […]

Xem chi tiết